Slide Ban03 Ban02 Проектирани ИТ услуги ИТ услуги
За вашия бизнес
Pitch Deck sftk-ply dot4 dot
Предоставяните от нас услуги

Препоръчани услуги

Софтуер

Разработване на софтуер

Уебсайт

Разработване на уебсайт

Приложение

Разработване на приложение

Бизнес сътрудничество

Отворени за сътрудничество

Ban13
Нашата компания

Представяне на нови решения и идеи за ИТ бизнес

Софтуер
Мобилни приложения
0
Завършени проекти
0 +
Години опит
0
Доволни клиенти
0
Разпознаване
Продукти

Нашият последен софутер VETPET

Продуктът съчетава всичко необходимо за управлението на ветеринарна клиника, като включва: пациентска картотека, регистър на посещенията с възможност за анализ на различни параметри от предходни посещения, пълноценна складова система.

Продукти

Нашият строителен софтуер

Строителството е браншът, с една от най-сложните организационни структури. Универсално решение липсваше и много често документацията и количествените данни се налагаше да са в различни по форма и вид електронни таблици. Това може да крие доста рискове – загуба на данни ,липса на прецизни изчисления, затруднена работа , работа само на един служител едновременно и др. Като това представляват само част от неудобствата. Нашето решение е софтуер , който да обхване всяко едно звено от работата на строителна компания – от офериране до актуване.

Имате предвид проект? Да се захващаме за работа